Postrzeganie nocnych klubów

Postrzeganie nocnych klubów

Niektórzy ludzie postrzegają nocne kluby i wyjścia jako formę ucieczki od codzienności. Klub nocny to miejsce, w którym tworzą się tymczasowe społeczności, w których ludzie mogą odgrywać fantazje, udawać kogoś, kim nie są i przez pewien czas w zasadzie uciec od...
Klub nocny szansą na zdobycie partnera

Klub nocny szansą na zdobycie partnera

Kobiety, które wykazują  najsilniejszą kombinację sygnalizacji seksualnej, przyciągają ponad 50% uwagi mężczyzn, a liczba par, które opuszczają klub nocny w ciągu kilku nocy, jest znacznie większa niż liczba par, które wchodzą do ​​klubu nocnego. Mężczyźni...
Atrakcyjność klubów

Atrakcyjność klubów

Istnieje wiele psychologicznych powodów atrakcyjności klubów nocnych, a niektóre obejmują nawet ewolucję i wpływ naszych przodków. Chociaż kluby nocne są pozornie nową koncepcją, siła ich przyciągania jest tak stara jak samo społeczeństwo – więc jeśli klub chce...
Co znaczy jakość życia

Co znaczy jakość życia

Najlepszym sposobem podejścia do jakości życia jest mierzenie zakresu,  jakie „wymagania szczęścia” ludzi są spełnione, czyli  te, które są konieczne, jako  warunek czyjegoś szczęścia. Należy do niego niewątpliwie nocne życie, bez którego człowieka nie...
Składowe życia nocnego

Składowe życia nocnego

Co wchodzi w skład typowego życia nocnego? Oczywiście instytucje interaktywnej rozrywki międzyludzkiej.  Hale sportowe lub muzyczne nie są objęte tą definicją życia nocnego ze względu na ich główny cel, którym jest dostęp do fizycznej lub intelektualnej...