Kobiety, które wykazują  najsilniejszą kombinację sygnalizacji seksualnej, przyciągają ponad 50% uwagi mężczyzn, a liczba par, które opuszczają klub nocny w ciągu kilku nocy, jest znacznie większa niż liczba par, które wchodzą do ​​klubu nocnego. Mężczyźni częściej podchodzą do kobiet, wykorzystując sugestywny taniec jako mechanizm sygnalizacji seksualnej.

Najlepszy sposób na wyrażenie siebie

Kolejnym potencjalnym powodem, dla którego ludzie chodzą do nocnych klubów, jest wyrażanie siebie. Kiedy ktoś wychodzi na wieczorne wyjście, jest wysoce prawdopodobne, że ubiera się i upewnia, że ​​wygląda jak najlepiej. Biorąc pod uwagę ten zamiar i biorąc pod uwagę, że większość ludzi chodzących do klubu nocnego prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad dotyczących ubioru i kodeksu postępowania, nie jest zaskakujące, że wiele osób poddaje się kontroli. Z tego powodu ludzie, którzy wiedzą, że przebywają w miejscu, w którym wygląd odgrywa dużą rolę, prawdopodobnie potraktują to jako okazję do wyrażenia siebie.

Społeczność klubowa

Tę społeczność można wyrazić jako ludzi uczęszczających do określonego miejsca, a większość klubów ma jakiś temat lub grupę docelową. Jest rzeczą naturalną, że goście mają ze sobą coś wspólnego i dlatego tworzą w tych klubach rodzaj tymczasowej wspólnoty. Dlatego ludzie mogą chodzić do klubów nocnych, aby wypowiedzieć swój styl i osobowość, polskanoc.pl. Klub nocny można postrzegać jako lekarstwo, ponieważ istnieje wiele obserwowanych form sygnalizacji seksualnej i wiele sposobów zbliżania się płci na podstawie tej sygnalizacji.