Definicja nocnej działalności handlowej to działalność gospodarcza prowadzona w porze nocnej. Należy do niej gastronomia w postaci pubów, barów, klubów nocnych, targów nocnych i restauracji. W Polsce negatywne skutki nocnego życia nie są jeszcze odczuwalne. Nie mamy wielkiego natężenia hałasu, korków ulicznych, działalności grup przestępczych oraz wszechobecnego brudu.

Kawałek miejskiego życia

Nocne życie to również znaczenie jakości miejskiej. Zróżnicowany charakter życia w mieście, jego ludzie, działania wymagają zdefiniowania znaczenia miejskiej jakości życia przez badania wpływu nocnego życia na zwyczaje mieszkańców. Rozwój działalności reklamowej niesie ze sobą wzrost zainteresowania nocnym życiem. Pora nocna na obszarach miejskich stała się zjawiskiem miejskim i ma wpływ na jakość środowiska. Nie mówimy tu o działalności handlowej, ale o typowo rozrywkowym charakterze nocnego życia, polskanoc.pl.

Życie nocne w Warszawie

To najbardziej reprezentatywny punkt na mapie polskiego nocnego życia. Tu znajduje się największe skupisko klubów, dyskotek, restauracji, niestety ostatnio mniej aktywnych z powodu pandemii. Definicja życia nocnego to możliwość uczestniczenia przez całą noc w aktywnościach, które zapewniają jedzenie, napoje, rozrywkę i muzykę taneczną. Życie nocne, jak zajęcia towarzyskie lub rozrywka, odbywają się późnym wieczorem lub w nocy, na przykład w klubach nocnych. To rozrywka dla  dorosłych, która obejmuje bary, restauracje, kluby nocne i inne atrakcje.