polskanoc.pl

Co znaczy jakość życia

Co znaczy jakość życia

Najlepszym sposobem podejścia do jakości życia jest mierzenie zakresu,  jakie „wymagania szczęścia” ludzi są spełnione, czyli  te, które są konieczne, jako  warunek czyjegoś szczęścia. Należy do niego niewątpliwie nocne życie, bez którego człowieka nie...

Składowe życia nocnego

Składowe życia nocnego

Co wchodzi w skład typowego życia nocnego? Oczywiście instytucje interaktywnej rozrywki międzyludzkiej.  Hale sportowe lub muzyczne nie są objęte tą definicją życia nocnego ze względu na ich główny cel, którym jest dostęp do fizycznej lub intelektualnej...

Nocna Polska

Nocna Polska

Definicja nocnej działalności handlowej to działalność gospodarcza prowadzona w porze nocnej. Należy do niej gastronomia w postaci pubów, barów, klubów nocnych, targów nocnych i restauracji. W Polsce negatywne skutki nocnego życia nie są jeszcze odczuwalne. Nie mamy...